Info

Mirjam van den Berg Als documentair fotograaf ben ik op zoek naar menselijke verhalen, groot en klein. Verhalen die iets zeggen over de samenleving waarin we leven. Dingen die ontroeren, verbazen of discussie oproepen.

Daarbij vind ik het belangrijk mensen in hun waarde te laten. Te vaak wordt aan fotografen gevraagd wat zíj van een onderwerp vinden, en hoe ze die mening verwerken in hun beeld. Daar gaat het mij niet om. Ik laat de dingen liever zien zoals ze zijn, zonder toegevoegd oordeel. Zodat een ieder zich een eigen mening kan vormen.

Naast mijn documentaire (portret)series werk ik graag multimediaal. Ik combineer bij voorkeur fotografie met audio, soms met verstild bewegend beeld. Zo vertellen de hoofdrolspelers in kwestie hun eigen verhaal. Storytelling in de meest pure vorm.

Een enkele keer maak ik een uitstapje naar analoge portretten. Ik vind het opmerkelijk wat de keuze voor een bepaalde camera kan doen met het uiteindelijke beeld.

Ik heb een achtergrond in de journalistiek. Op de Afrikaredactie van de Wereldomroep hield ik me vooral bezig met sociale media, persvrijheid en duurzame ontwikkeling. Eerder reisde ik voor Oxfam Novib en Artsen zonder Grenzen buiten de gebaande paden en deed ik verslag vanuit o.a. Pakistan, Oost-Congo en Niger.